Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ville Sverige sitta på två stolar på FN:s ”Nakbadag”?

Sverige verkar försöka sitta på två stolar i FN när Israels legala bildande demoniseras som en "katastrof"
Hur ska man förstå att Sverige röstade emot att FN med en "Nakbadag" kallar Israels bildande 1948 en ”katastrof”, men samtidigt skickar en representant till högtidlighållandet?

Den 30 november 2022 röstade Sverige tillsammans med 30 andra länder emot att inrätta en minnesdag för ”Nakba”, den arabiska namnet på ”katastrofen” genom Israels bildande. 47 länder avstod och 90 länder, varav de flesta muslimska länder, röstade för.

Är Sverige mot eller för ”katastrofen” Israel?

När ”Nakbadagen” genomfördes den 15 maj 2023 skickade ändå Sverige en representant på ”expertnivå”. Trots att 45 länder bojkottade den unika tillställningen där endast ett enda medlemslands skapande kallas för “katastrof”, väljer ändå Sverige att delta. Medan Storbritannien, Kanada, USA, Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Portugal, Slovakien med flera väljer att inte komma, så skickar Sverige en representant och legitimerar hatet mot världens enda judiska stat.

Israels legala grund

Den judiska staten Israel har sin legala grund i San Remokonferensens beslut 1920 och fastställdes av Nationernas Förbunds 1922 att upprätta ett mandat för en judisk stat i den södra delen av Osmanska riket. Även Libanon, Syrien, Irak med flera länder fick sina legala gränser då. Förenta Nationerna övertog 1945 uppgiften att hjälpa till vid bildandet, men då FN misslyckades utlyste Israel själv sin självständighet den 14 maj 1948.

Kompromisslös

Orsaken till att bara denna nygamla nation inte kunde bildas fredligt, var arabernas kompromisslösa motstånd till en stat i denna del av världen som inte är muslimsk. Trots FN:s generalförsamlings förslag i november 1947 om en delning av den judiska staten och judarnas upprepade vädjanden om att araberna skulle stanna fredligt och ingå i den nya judiska staten, valde majoriteten av araberna krig.

Fler judiska än arabiska flyktingar

Araber lämnade Palestinamandatet innan självständighetsdagen på grund av de ökande oroligheterna, men även under Frihetskriget 1948 till 1949. Det totala antalet lokala araber flydde är osäkert av flera skäl, men rör sig troligen om drygt 400 000. Närmare en miljon judar tvingades lämna den arabiska och muslimska världen under de efterföljande åren.

Varken judar eller araber kan återvända

Varken flyende araber eller judar har fått återvända eller fått kompensation. Eftersom det är 75 år sedan, finns inte så många flyktingar kvar i livet idag. Medan Israel har tagit hand om och integrerat sitt flyende folk, har omgivande arabländer i stort sett avsiktligt inte gjort det samma.

Sverige och Israel historiskt

Sverige röstade för förslaget om att dela den blivande judiska staten i en arabisk och en judisk del, men araberna ville ha allt. Sverige stöttade Israel politiskt till den folk- och oljerika arabvärldens betydelse överträffade lilla Israel. Att det endast 19 år gamla landet lyckades vinna mot fem anfallande arabländer 1967 gav bara negativa politiska återverkningar.

Sverige på två stolar

När MIFF frågar om Sverige deltog på ”Nakbadagen” trots att Sverige röstat emot, svarar den svenska FN-delegationen: ”Det möte som du refererar till anordnandes i enlighet med en resolution som beslutats av FN:s generalförsamling. En majoritet av EU-länderna deltog i mötet på olika nivåer. Sverige deltog på expertnivå.”

Inget alternativ att avstå?

MIFF noterar att man utelämnat att 10 EU-länder helt uteblivit från ”Nakbadagen”. Sverige kunde valt att göra som 10 andra EU-länder och bojkottat fördömandet av en demokratisk FN-medlem med internationell legal rätt att skapas som ett folkhem, trots ständigt hot om utplåning. Det är inte första gången Sverige verkar vilja sitta på två stolar.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem