Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Upprop för en balanserad och neutral nyhetsförmedling från kriget mellan Israel och Hamas

Skärmdump från SVT-reportage 13 augusti. Kollage.
En MIFF-medlem och dennes vänner tog eget initiativ till en namninsamling på nätet med krav på en opartisk och objektiv rapportering av kriget mellan Israel och Hamas i Gaza.

Underskriften gör du på en nätsida, där ditt namn och andra uppgifter inte offentliggörs. Det är Peter Johansson som kommer att lämna information om antalet underskrifter till Kulturutskottet, Granskningsnämnden, SVT och SR.

Uppropet kräver att händelseförlopp beskrivs korrekt

”Samtliga nyheter gällande detta krig ska beskriva händelseförloppet och helhetsperspektivet på ett korrekt sätt. Det är vilseledande med rubriker som ”Israel besköt Gaza” när man väljer att utelämna information om att målet var avfyrningsramper i Gaza, som svar på en raketbeskjutning.”

Initiativtagarna kräver också att public serviceföretagen ”inte ska utelämna att händelserna den 7/10 har tvingat Israel att forma krigsmål, som är fritagande av gisslan, och eliminering av Hamas. Nyheter ska berätta när det används information från Hamas källor i rapportering.”

Balanserad och neutral rapportering

”SVT och SR ska lägga lika mycket tid på att rapportera om civilt lidande på båda sidor. Ni ska ge fakta kring dödstalen av civila i regionens krig de senaste decennierna, relaterat till Israels försvarskrig och dess resultat. Rapportering ska göra det tydligt att Hamas använder civila som mänskliga sköldar, genom att placera avfyrningsramper, vapenlager, och trupper vid civil infrastruktur.” 

Kraven är utformade i syfte att höja objektiviteten och kvaliteten på rapporteringen kring Israel. Svensk journalistik tar inte tillräcklig hänsyn till helhetsbilden av kriget, vilket bidrar till splittring i samhället, och skapar incitament för de antidemokratiska och fundamentalistiska krafterna som finns brett representerade i dagens Sverige, menar gruppen.

MIFF:s kritik av medierapporteringen

MIFF har genom åren avslöjat mängder med grova fel i rapporteringen från konflikten mellan olika terrororganisationer och den demokratiska staten Israel. Dessa fel och ensidiga vinklingar har orsakat Israel och judar generellt stor skada genom en demonisering och uppvigling till hat.

När SVT påstod att Irans ambassad var jämnat med marken, såg man den intakta byggnaden bakom nyhetsrapporteraren.

Den anti-israeliska Oxfam serverade lögner som SVT förmedlade vidare okritiskt.

SVT använde Hamas sätt att beskriva terrorister som vanliga civila palestinier.

SVT lät biståndsorganisation jämställa terrororganisationen Hamas med demokratiska landet Israel utan att ifrågasätta detta.

SVT utestängde helt Israels argument och lät pro-palestinier fritt sprida en ensidig Israelfientlig bild i 45-minutersprogram.

SVT har låtit en video om ”Konflikternas konflikt” ligga på deras hemsida som strider mot kravet på saklighet och opartiskhet. Det innehåller dessutom ett flertal faktafel. Men webbsidor har ingen Granskningsnämnd och kan inte anmälas.

SVT:s Rapport skuldbelade Israel för ett terrordåd i Iran, utan några som helst bevis. Inget tydde på att Israel låg bakom, men SVT:s spekulationer speglar Irans bild av Israel.

Richard Myrenberg hävdade i Sveriges Radios inslag att “Ett sjukhus har träffats efter ett israeliskt luftangrepp”. Det var istället en raket från Palestinska Islamiska Jihad. Medan Hamas påstod att 500 dödats av Israel, var det troligen 50 döda av deras egna terrorister. Men demoniseringen av Israel hade redan skett när fakta kom fram.

SVT beskriver konflikten mellan Israel och terrororganisationen Hizbollah genom att bara låta en libanes och en terrorledare komma till tals, samtidigt som SVT visar bilder på israelisk militär. Partiskt och demoniserande.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem