Alla israeler – såväl judar, araber, kristna och druser – har en jämlik och en generellt mycket god hälsovård.

Den förväntade livslängden i Israel är 72,4 år (Sverige 71,9 Jordanien 67,6 Egypten 63,0).

Spädbarnsdödligheten per 1000 nyfödda är bara 2 i Israel (Sverige 1, Jordanien 9 Egypten 11).

Det finns 4,6 läkare per 1000 invånare i Israel (Sverige 4,0 Jordanien 2,3 Egypten 0,5).

Maccabiah Games i Israel 2022

Maccabiah Games är världens största judiska idrottstävling, som äger rum vart fjärde år i Israel och kallas ofta för “the Jewish Olympics”.

Kan Israel rädda Döda havet?

När politiker begränsar utsläppet av vatten från Galileiska sjön, hoppas istället miljögrupper att ett förnyat avsaltningstillstånd kommer att skydda sjöns framtid.

Israel moderniserar abortregler

Nya regler tillåter läkemedelsinducerade aborter vid tidiga graviditeter på kliniker och slutar med kravet för personligt godkännande inför kommittéer.

Terrorist får inte gratis näsplastik

Asraa Jabas, som fick svåra brännskador när hon försökte spränga sig själv och andra i luften i en terrorattack, har bett om en ny näsa i israeliskt fängelse.

Gott Nytt År Israel !

Ett riktigt Gott Nytt År tillönskar MIFF Sverige alla israeler, men också alla våra medlemmar, som tillsammans gjort arbetet för Israel möjligt ! Fler än