Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Europa och Israel

Judarna kom till Europa

Romarna förstörde judarnas tempel i deras huvudstad Jerusalem år 70 och slog ner det sista upproret år 135. Det judiska folket spreds över världen, men framförallt till Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Förföljelserna av judar i Europa tog fart efter korstågen på 1000-talet. Genom yrkesförbud, utvisningar från städer och länder, tvångsomvändelse, plundring och extrem beskattning och skuld för pandemier drevs judarna på ständig flykt i Europa i tusen år.

Antisemitismens historia i Europa

Varför har judarna förföljts så kraftigt genom historien? Vad är det med dem som skapade ett så starkt hat att det gav grogrund för nazismen och som försökte döda varenda jude i världen?

Europas förföljelse av judarna

Den spanska inkvisitionen förstörde den stora, välfungerande judiska delen av samhället. Utvisningen judarna från Spanien skedde 1492. Under renässansen tvingades judar leva i segregerade stadsdelar – ghetton. Bara i Holland slapp de trängas i ghetton. Katoliker och protestanter tävlade om att sprida judehat. Judarna trycktes allt längre öster ut i Europa. I Polen blev de en tillgång för adelsmännen pga sina värdefulla kunskaper.

Sionismen i Europa

Under slutet av 1700-talet ökade antalet judar i det europeiska Ryssland och Baltikum. Trots fattigdom utvecklade de judendomen och en hög kunskapsnivå. För att undfly ständig förföljelse utvecklades sionismen – återupprättandet av det gamla judiska landet kring Jerusalem. Kongressen i Basel i Schweiz 1897 blev starten på Israel.

Europa och Israel i framtiden

Nazisternas maktövertagande i Tyskland 1933 ledde via antisemitiska lagar, lögner, förnedring, bojkotter och obeskrivliga grymheter till ett industriellt utrotande av 6 miljoner av Europas judar. De hade inte stora chanser att fly. Förhoppningarna, som överlevarna hade, om ett tolerant och icke-rasistiskt Europa har tyvärr grusats. De senaste decenniernas muslimska invandring har spätt på judehat. När EU inte skyddar den judiska befolkningen och inte försvarar den legitima judiska staten Israel tillräckligt, kan snart den 2000-åriga judiska befolkningen i Europa vara etniskt rensad.

Israel kommer att exportera gas till Europa i sommar

Som ett resultat av sanktioner och en önskan att bli mer oberoende av energi från Ryssland har Europa ett stort behov av andra leverantörer av naturgas. Israel förbereder sig nu för att täppa till en del av den brist som har uppstått på Europas energimarknad. Det kan ske redan i sommar.

Read More »

Europeiska judar är känslomässigt och formellt medborgare i de olika länderna, men har också en anknytning till det judiska och till Israel.

De judar som tog sig till Europa, när det förra judiska riket föll år 135 e Kr integrerades i samhället, samtidigt som de ville behålla sin kultur och religion. Därför såg de europeiska judarna ut på lite olika sätt i Europa.

När antisemitismen nådde sin höjdpunkt i Europa mördades 6 miljoner judar i Förintelsen. Då fanns ingen nödhamn.

Den återskapade judiska staten Israel tar nu emot judar, som åter utsätts för rasism från främst islamister, vänster- och högeraktivister samt vissa kyrkor.

Dyster europeisk historia

Under långa perioder var det lättare för judar att klara sig i Europa än i arabiska länder. Men ibland var det tvärt om. Som regel fanns det starka begränsningar av vara judar fick bo och vilka yrken de fick ha. Från 1500-talet genomfördes samma begränsningar som tidigare fanns i arabiska världen: avvikande kläder, man fick inte äga mark, bara handla med begagnade saker, extraskatter, ghetton. De flesta judar var fattiga, men nästan alla judiska män kunde läsa. Böcker och kunskap stod högt i kurs, liksom socialt samvete och fattigvård.

Tyska staten ersätter överlevande offer från koncentrationslägren med cirka 25 000 kr. Detta kallar den tyska staten ”Wiedergut-machtung”. Ordet betyder ”Återgottgörande”. Man menar alltså att en slant ska göra allt gott igen. År av svält, kyla, misshandel, medicinska experiment, förlorad ungdom, mördade föräldrar eller barn, fördrivning och stöld av hem och lös egendom. Beloppet är en kränkning och ordvalet helt verklighetsfrämmande. Den judiska organisationen WJRO, som sköter ansökan om ersättning, kallar det i stället återbetalning och kompensation.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.