Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Faktakoll

Tvåstatslösning?

Släpp hem gisslan nu!

till Sveriges bistånd för palestinierna de senaste 25 åren. Det har inte skapat en fredlig, demokratisk palestinsk stat.
Minst 0 kr
Svar på ofta ställda frågor

Om du inte vet vad du ska tycka om Israel

 

 • Läs upp dig på miff.se, speciellt temasidorna och bakgrundsartiklarna som du hittar här i Svar på vanliga frågor.
 • Följ MIFF på sociala medier – Facebook-sida, Facebook-grupp, YouTube, Instagram, Twitter och Snapchat.

 

Om du stöder det judiska folkets rätt till sitt nationella hemland i Israel

 

Om du redan är medlem i MIFF

 • Ge en gåva till MIFF:s arbete för Israels sak i Sverige
 • Rekrytera vänner och familjen som nya medlemmar
 • Beställ MIFF:s böckerläs dem själv och ge bort i present till andra
 • Delta i MIFF:s konferenser
 • Bilda en lokal förening eller engagera dig med oss på Bokmässan i Göteborg i september.
 • Tänk på Israel i ditt testamente

Israel

Den moderna staten Israel förklarades självständig den 14 maj 1948. Israel definierar sig själv som judisk och demokratisk. Den lagstiftande församlingen kallas Knesset. Israel är den enda fria rättsstaten i Mellanöstern och har den högsta levnadsstandarden i Mellanöstern. Landet är medlem i OECD och är bland världens ledande länder inom innovation, högteknologi, medicin, medellivslängd m.m.

Vad är Israel?

Israel är en modern stat skapad 1948, men det är också en tusentals år gammal nation för det judiska folket. “Staten Israel kommer att vara öppen för judisk immigration och för samling av judar i exil. Den kommer att sträva efter att utveckla landet till förmån för alla invånare. Den kommer att bygga på frihet, rättvisa och fred i profeternas anda. Den kommer att säkerställa alla medborgare helt lika sociala och politiska rättigheter, oavsett religion, ras eller kön”, står det i självständighetsförklaringen.

 

Israel är en fristad för flyktingar 

Under nästan två tusen år före 1948 hade judarna inget eget land. De diskriminerades och förföljdes i både Europa och arabvärlden, till exempel fick de ofta bo i getton. Från ca. År 1880 började en migration av judar till det land som detta folk hade självständiga nationer i förr, det land som nu är Israel. Judiska flyktingar När Israel grundades 1948 startade lokala araber och angränsande arabländer ett krig. Cirka 600 000 araber flydde till följd av kriget (palestinska flyktingar). Vi hör hela tiden om de palestinska flyktingarna, men det glöms bort att miljontals judar har flytt till Israel. Fler judar har flytt från bara arabländer (över 900 000) än araber (palestinier) från Israel. De flesta judar fick lämna vad de ägde. Idag finns det nästan inga judar kvar i arabländerna. De har ingen annanstans att ta vägen än Israel. – Om alla judiska och arabiska flyktingar ska få full ersättning för det de förlorade när de flydde, har judarna stora nettobelopp till godo. Judarna uppgick till cirka 1-2% av befolkningen i arabvärlden, medan lilla Israel utgör knappt 0,2% av ytan där.

 

Varför måste judar ha sitt eget land? 

Judar måste ha ett eget land eftersom de diskrimineras och trakasseras i många länder. Sättet som de olika religiösa och etniska grupperna har behandlat och behandlar varandra i arabländerna säger att behovet av en judisk stat är lika stort nu som tidigare (till exempel Syrien, Irak, Libanon, Algeriet, Libyen, kurderna). När Europa nu blir mer och mer muslimskt ser färre och färre judar en framtid här för sig själva och sina barn. 

Hur bildades Israel? 

Forntida historiker berättar om judiska statsbildningar i området mellan Medelhavet och Jordanfloden genom ett antal århundraden före vår tideräkning. Administrationsspråket var hebreiska och dess huvudstad var Jerusalem. Det var här den judiska kulturen och religionen föddes. Detta är Judéen, området som ordet jude härstammar från. Berättelsen om hur Israel kom till och den moderna staten skapades är i själva verket en fyratusen år lång historia (se tidslinjen). 

Varför är Israel viktigt för judarna? 

Skapandet av en judisk stat är det bästa som har hänt i Mellanöstern på senare tid. Miljontals judiska israeler som har sin bakgrund i arabiska och muslimska länder har inget alternativ. I de judiska samhällena i Europa sprider sig rädslan, och fler och fler människor söker skydd i judarnas enda stat. Till det lilla geografiska området av Israel har judarna en viktig koppling som aldrig bröts genom nästan två tusen år i diasporan. I Israel formades judarnas kulturella, nationella och religiösa identitet. 

Vem stöder Israel? 

164 av FN:s 192 medlemsländer har erkänt Israel sedan landet blev en självständig stat 1948. Israels närmaste allierade är demokratier som USA, Tyskland, Storbritannien och andra EU-länder.

 

Varför bildades staten Israel?

 

Staten Israel bildades som ett alternativ till den situation som judarna levt i de senaste tvåtusen åren – som en minoritet utan självstyre och på de flesta ställen förföljda. Att över tre miljoner judar har sökt skydd här visar hur rätt det var att upprätta staten 1948. Att staten måste vara just där, beror på den nära koppling som judarna alltid haft till sitt gamla land.


Israel är en stor framgång

Israel är en framgångsrik stat och en sann demokrati. Här hittar du fri och livlig debatt, fria och rättvisa val och nästan inget våld mellan politiska grupper. När det t ex gäller ”medellivslängd vid födseln var Sverige tillsammans med Israel på sjätte plats bland OECD-länderna”. På HDI (Human Development Index, FNs levnadsindex) ligger Sverige på 7:e plats av 187 länder. Israel ligger på 19 plats, långt före många av Europas länder. Det finns goda argument för att betrakta Israel som 1900-talets mest framgångsrika land, och man kan hävda att Israel är det bästa landet i Mellanöstern att leva i, även för araber.

 

Vad händer i Israel? 

Du kan läsa om den senaste utvecklingen om vad som händer i Israel nu i MIFF:s senaste artiklar, eller i israelisk media. Det finns flera bra israeliska nättidningar på engelska, såsom Times of Israel, Jerusalem Post, Yedioth Aharonoth, Ha’aretz (vänster) och Israel Hayom (höger).

Fram till första världskriget kontrollerades områdena som idag är Israel, Västbanken och Gaza av det osmanska riket. Sedan dess har araber och judar varit i konflikt om vem som ska ha suveränitet över området, och hur mark och resurser ska delas. Kärnfrågan i Israel-Palestina-konflikten är om palestinierna kommer att acceptera att vara granne till en judisk stat. Läs mer på temasidan Israel-Palestina konflikt.

I Sverige sker en systematisk underkommunikation av hur den palestinska myndigheten belönar barnmördare och terrorister och misshandlar barn i kriget mot Israel.

 

Två stater för två folk

 
 En stor majoritet av judarna i Israel är för en tvåstatslösning där palestinierna och judarna har var sin stat, två stater för två folk. Det som mest hindrar en sådan lösning är att palestinierna inte bara kräver en stat på Västbanken och Gazaremsan, utan också en “rätt att återvända” (flytta in i Israel) för sina flyktingar från 1948 och sina upp till 15 miljoner ättlingar. Med det skulle judarna bli i minoritet i sitt eget land.
 

Vem är Israels fiender?

 
Sedan den islamiska revolutionen 1979 har Iran vuxit till att bli Israels mest hotfulla fiende. Irans befolkning är 9 gånger större och Irans yta är 75 gånger större än Israels. Iran har allierade terroristgrupper nära Israels gränser, framför allt Hizbollah och Hamas.
 

Vad händer mellan Palestina och Israel?

 
Den allra senaste utvecklingen i konflikten mellan Palestina och Israel finns i MIFF:s senaste artiklar. Från palestinsk sida sker en ständig systematisk utbildning av nya generationer i jihad och antisemitism, samtidigt som stolta mördare av judiska kvinnor och barn belönas rikligt ekonomiskt. På Gazaremsan bygger Hamas och Islamiska Jihad upp sina lager av raketer för nya omgångar av krig mot Israel.
 

Gaza-kriget 2021

 
Efter en lång period av relativt lugn skedde en kraftig upptrappning i konflikten mellan israeler och palestinier våren 2021. Inför ramadan intensifierade den palestinska myndigheten sitt uppror i officiella medier, och i april och början av maj det inträffade allt mer våldsamma episoder och terrorattacker på Västbanken och östra Jerusalem. Måndagen den 10 maj startade Hamasregimen raketattacker mot Jerusalem.
 

Varför har judarna rätt till Israel?

 
Israels land är platsen där den judiska nationen föddes. När folken i Mellanöstern och Nordafrika fick sin självständighet från europeiska kolonialmakter efter andra världskriget var det rättvist att den judiska minoriteten också fick sitt land.Lilla Israel är bara cirka 1/20 av Sverige och mindre än 0,2% av det arabiska området, varifrån de flesta judar invandrat från.  Denna lilla marken, det historiska Israel, utropade det judiska folket sitt självständiga land på, sedan de fördrivits från ett stort antal länder.
 

Palestina

 
Palestina är en geografisk term för ett område längs Medelhavets östra strand. Palestina är ett namn som aldrig har funnits som någon stat. Den palestinska myndigheten uppfyller inte kraven på en stat i enlighet med folkrätten och det svenska erkännandet av ”staten Palestina” följdes inte av några flera europeiska stater, utan undergrävde bara folkrätten och Osloavtalen.

Vem har rätt, Israel eller Palestina?

 
Israelerna tvingas fortfarande in i försvarskrig av militanta palestinska grupper. Men våra media bevakar Israels krig mycket mer omfattande än andra krig, som är mycket mer blodiga. Detta skapar ett felaktigt intryck. Faktum är att Israels krig är mer skonsamt än Natos krigsföring i Afghanistan, Irak, Libyen och andra länder. Israel använder endast så mycket våld som behövs för att stoppa attackerna.
 

Varför stöder USA Israel?

 
När amerikanarna 2018 fick frågan om vem de har mest sympati med i konflikten, israelerna eller palestinierna, svarade 64 procent Israel och 19 procent palestinierna. 16 procent svarade båda, ingen eller vet inte. För palestinierna har detta stöd varit mycket stabilt de senaste 30 åren. När Gallup började sin årliga undersökning av det israeliska stödet i USA 1988, sade 15 procent att de hade mest sympati med palestinierna. Med undantag för 1991 (64 procent) har sympatin för Israel successivt stärkts från en nivå på omkring 40 procent på 1990-talet och drygt 50 procent i början av 2000-talet. Folket i USA stöder Israel som en demokrati och som en fristad för flyktingar från antisemitism.
 

Stöder Sverige Israel?

 

Stödet för Israel är sedan slutet av 1960-talet tyvärr mycket mindre i den svenska befolkningen än i den amerikanska och växlande svenska regeringar har haft olika relation med Israel. MIFF förväntar sig att regeringen gör klart för den palestinska och arabiska sidan att Sverige kräver ett erkännande av Israel som ett nationellt hemland för judar.  

Regeringen måste också rösta emot alla förslag om att inkludera Palestina som medlem i nya internationella organisationer, så länge palestinierna insisterar på att förkasta Israel som en judisk stat. Utan ett erkännande av existensberättigandet av en judisk stat, borde ett muslimsk arabiskt område inte få svenskt stöd som en suverän stat. Erkännandet av varandra är förutsättningen för fred.

 

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har jämfört Ukrainas kamp för överlevnad med Israels kamp mot arabiska länder. Han har också sagt att Israel ofta är ett gott exempel för Ukraina och att både ukrainare och israeler värdesätter frihet. Borgmästaren i Kiev, den tidigare världsmästaren i boxning Vitalij Klitsjko, säger att han beundrar Israel och att landet ger honom inspiration till att tro på att de kan vinna trots att man har oddsen mot sig. Läs mer på temasidan Varför Ryssland och Ukraina är något helt annat än Israel och palestinierna.

Var ligger Israel?

Staten Israel ligger i sydöstra delen av Medelhavet, i det judiska folkets historiska och religiösa hjärta (se tidslinjen). Grannländerna är Libanon i norr, Syrien i nordost, Jordanien i öster och Egypten i sydväst. Den islamistiska terrororganisationen Hamas kontrollerar Gaza i sydväst och den palestinska myndigheten som domineras av PLO och Fatah kontrollerar delar av Västbanken (Judéen och Samarien) i öster.

Hur stort är Israel?

Israels totala yta är 22 070 kvadratkilometer. Av detta är 21 640 kvadratkilometer landområden. Längden på landet från norr till söder är 470 kilometer. Kustlinjen är 273 kilometer. Israel är till storleken mest lik Slovenien i Europa och El Salvador i Centralamerika.

Hur brett är Israel?

Israel är som bredast 135 kilometer. Mellan Tel Aviv och Jordanfloden är det cirka 18 mil, men mellan Netanya och stilleståndslinjen från 1967 vid Tulkarm är det endast 1,5 mil.

Hur stort är Israel i förhållande till Sverige?

Israel är ett ganska litet land, bara en tjugondel så stort som Sverige. Israel är ungefär lika stort som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans.

I vilken världsdel ligger Israel?

Geografiskt tillhör Israel kontinenten Asien, men ligger mycket nära gränslandet mellan tre kontinenter – Asien, Europa och Afrika. Eftersom Israel förkastades av sina arabiska och muslimska grannar i Mellanöstern efter 1948, har Israel haft en nära koppling till Europa från allra första början, till exempel deltar Israel i europeiska kultur- och sportevenemang. På frågan om var Israel ligger, kan det därför vara lätt att få fel svar.

Vilka länder gränsar Israel till?

Endast Israels gränser mot Egypten i sydväst och Jordanien i öster har avgjorts i fredsförhandlingar. I norr gränsar Israel till länderna Libanon och Syrien, men här finns bara vapenvilalinjer. Det finns också vapenvilalinjer som utgör skiljelinjen för Hamasregimen i Gazaremsan i sydväst. I Osloavtalen har Israel och den palestinska myndigheten (PA) kommit överens om vilka delar av Västbanken som styrs av PA och vilka som styrs av Israel.

Vilka är Israels högsta berg?

 • Hermon, Golan 2810 m
 • Meron, Övre Galiléen 1208 m
 • Ramon, Negev 1035 m
 • Oljeberget, Jerusalem 835 m
 • Tabor, Nedre Galiléen 588 m
 • Karmel, Haifa 546 m

Var är Israels lägsta punkt?

 • Döda havet -430 meter (jordens lägsta punkt)
 • Genesarets sjö -210 meter

Israel är ett soligt land. Regnperioden varar från november till april, men nederbörden kan variera från mellan 500 och 700 mm i norr till mindre än 25 mm i söder.

Klimatet är i huvudsak subtropiskt, men uppvisar stora variationer beroende på var i landet du befinner dig.

Israel har ett mycket varierat landskap, från skogsklädda kullar och bördiga dalar, till bergsöken. Från kustslätterna till den halvtropiska Jordandalen. Officiella siffror visar på den här fördelningen: Öken 45 procent, slätter och dalar 25 procent, berg 16 procent, smala dalar 9 procent, kustremsa 5 procent. 

Vilka växter och djur finns i Israel? 

Israel har registrerat över 500 olika fågelarter, 2 600 växter och cirka 200 olika reptiler och däggdjur inom sina gränser. Över 150 naturreservat och 65 nationalparker har etablerats.

Israels befolkning är på omkring 9,4 miljoner invånare (2021). Ungefär 74% är judar, 18% är muslimer, 2% är kristna och 1,6% druser. 4,4% klassificeras som andra och är ofta personer som identifierar sig med den judiska majoriteten, men som av olika skäl inte är registrerade som judar i befolkningsregistret.

Judar i hela världen får automatiskt möjlighet att flytta till Israel och bli medborgare i världens enda judiska stat.

 • Israel är en parlamentarisk demokrati. Knesset är namnet på nationalförsamlingen som har 120 representanter.

 • Officiellt namn är Medinat Yisra\’él = Staten Israel.

 • Jerusalem är landets huvudstad (sedan 1950).

 • Självständighetsdagen är 14 maj 1948. Enligt den judiska kalendern är datumet 5 Ijar 5708.
 • Israel är indelat i sex administrativa zoner. De är Central, Haifa, Jerusalem, Norra, Södra och Tel Aviv.

 • Högsta domstolen består av 15 domare som formellt utses på livstid av presidenten. Domarna avgör vem som utses. 

 • Den israeliska flaggan är vit med ett blått hexagram (känd som Davidsstjärnan) i mitten, centrerad mellan två horisontella blå band nära toppen och botten av flaggan.

Israels största stad och huvudstad är Jerusalem. Jerusalem har varit centrum för judarnas nationer och religion de senaste tre tusen åren. Det var därför självklart att Jerusalem officiellt antogs som Israels huvudstad, där det politiska och administrativa centret byggdes. Genom historien är det bara judiska stater som haft Jerusalem som huvudstad.

Juridisk rätt att bilda Israel 1948.

 • Det dåvarande internationella organet Nationernas förbund och segrarna efter första världskriget beslutade att nya nationalstater skulle bildas. Judarna skulle få sin egen stat på sin historiska mark, precis som Libanon, Syrien, Irak, Kamerun, Mali, Jordanien och många andra stater blev suveräna stater.
 • Uti Possidetis Juris heter lagen som säger att en ny stat får samma gränser som den tidigare legala entitetens gräns. Förra entiteten som styrde området mellan Jordanfloden och Medelhavet var Storbritannien. Gränserna för detta område övertogs av Israel, då Storbritannien lämnade sitt uppdrag att bilda den judiska staten.
 • Jordaniens och Egyptens illegala ockupation genom anfallskrig fråntar inte Israel rätten till Judéen, Samarien och Gaza. Israel återtog områdena när arabländerna åter anföll.

Moraliskt rätt att bilda Israel 1948

 • Judarna är ett urfolk i området.
 • Judarna har haft flera historiska självständig riken här, medan inga andra nu levande folk har haft det. Israel är det återbildade judiska riket.
 • Inga andra riken än judiska riken har haft Jerusalem som huvudstad.
 • Judarna utgjorde 2% av befolkningen i arabiska och muslimska länder i Nordafrika och Mellanöstern och de lever nu på mindre än 0,5% av dess yta.
 • Araberna har 27 länder, muslimerna har 58 länder, medan judarna har endast ett enda land som de kan känna sig trygga i och där de kan slippa förföljelser och diskrimination runt om i världen.
Toggle Content

Israel styrs som en parlamentarisk demokrati, inte olikt Sverige och andra västerländska demokratier. Nationalförsamlingen heter Knesset och har 120 representanter. Regeringen bygger normalt på en majoritet i nationalförsamlingen.

Israels formella statschef är president Isaac Herzog. Han valdes av nationalförsamlingen Knesset för en sjuårsperiod 2021.

Israel blev en egen stat 1948. Men historien började inte då. Enligt de skrivna traditionerna gick Abraham, som både judar, kristna och muslimer ser som en viktig person i sin historia, från Mesopotamien till det land som idag kallas Israel för cirka fyra tusen år sedan. Enligt judisk historia fick patriarkerna Abraham, Isak och Jakob ett löfte om ett land, med ett kärnområde mellan Medelhavet och Jordanfloden. Enligt samma berättelse är det Gud som ger Jakob namnet Israel. Se fyratusenårig tidslinje

Hur gammalt är landet Israel? 

För över tre tusen år sedan användes namnet Israel på det landområde som idag utgör den moderna staten Israel. Enligt judisk historia erövrade kung David staden Jerusalem och gjorde den till Israels huvudstad omkring 1000 f.Kr. Efter några århundraden besegrades kungadömena Israel och Juda. Mellan den grekiska och den romerska ockupationen var det återigen kortare perioder av judiskt självstyre i delar av landet.

Vad var Israel före 1948?

Före 1948 styrdes den judiska och arabiska befolkningen i det landområde som idag är Israel från London. Området utsågs av Nationernas Förbund 1922 till ett mandatområde för en judisk stat med namnet Palestina. Före 1917 styrdes området från Istanbul, av det osmanska riket. Det har aldrig funnits en lokalt arabisk palestinsk stat. Palestinierna under mellankrigstiden var både judar och araber som bodde i det brittiska mandatområdet. Faktum är att de flesta judar accepterade att definieras som palestinier, medan den stora majoriteten av araberna i området definierade sig som araber. Läs mer på temasidan Palestina.

Vad var bakgrunden till skapandet av staten Israel?

Under de senaste tvåtusen årens historia har judarna behandlats som främlingar i de länder de har bott i. Alla länder, folk och individer som har behandlat sina infödda judar på detta sätt har i själva verket erkänt att judarna har rätt till ett eget land. För alla fredliga, laglydiga människor har rätt till en plats där de behandlas som fullvärdiga medborgare. Under århundradena i exil har judarna prövat alla alternativ, från fullständig isolering i det påtvingade eller frivilliga gettot, till fullständig integration och assimilering. Diskrimineringen fortsatte ändå. 

När förklarades staten Israel etablerad? 

Den 14 maj 1948 stod en liten man, men med stor handlingskraft och stora drömmar, i den stora salen på Tel Avivs konstmuseum. Framför sig hade David Ben Gurion samlat en grupp på drygt 300 personer, som dagen innan hade bjudits in i hemlighet med bud. Det var inbördeskrig och dagen efter skulle Tel Aviv bombas av egyptiska jaktplan. Det judiska folket, liksom alla andra folk, har en naturlig rätt att vara herrar över sitt eget öde i sin egen stat, förklarade Ben Gurion. Läs självständighetsdeklarationen på svenska här.

När etablerades staten Israel som judarnas hemland? 

Israel har varit ett hemland för judarna i 4 000 år. Judarna är ett urfolk. Storbritannien fick Nationernas Förbunds mandat över området efter första världskriget, just för att underlätta upprättandet av ett judiskt nationellt hemland. Ett enigt Nationernas Förbund erkände det judiska folkets historiska koppling till området. Britterna fick i uppdrag att uppmuntra tät judisk bosättning i området som idag omfattar Israel, Gaza och Västbanken (Judéen och Samarien). FN-stadgan bekräftar dessa bestämmelser i internationell rätt (art. 80). Se PowerPoint-presentationen på YouTube om Israels historiska och legala fakta

När blev Israel ett land?

Judarna tillerkändes Israel/Palestina 1922 av Nationernas Förbund och den judiska staten återupprättades den 14 maj 1948, då staten Israel förklarade sig självständig. Den judiska staten antogs som fullvärdig medlem i FN ett år senare, den 11 maj 1949. Israel blev medlem nummer 59 i FN. I slutet av 2020 hade 164 av FN:s 192 medlemsländer erkänt Israel. Bland de länder som inte erkänner Israel finns 15 länder från Arabförbundet, 10 medlemsländer i Organisationen för islamiskt samarbete, samt tre andra icke-demokratiska länder (Kuba, Nordkorea och Venezuela).

Palestinernas falska karta

Palestinska ledare har upprepade gånger avvisat erbjudanden om en arabisk-muslimsk stat, eftersom de inte har accepterat att vara granne med en judisk stat.

Aktuella temasidor